Thomas Crampton

As Asia-Pacific director of social media for Ogilvy & Mather, Thomas Crampton heads a team stretching across 23 cities in 15 Asian territories that helps companies conceive, develop and execute strategies in Social Media.

Prior to joining Ogilvy, Mr. Crampton spent 18 years as a globetrotting newspaper correspondent, mainly for the International Herald Tribune and The New York Times, reporting from five continents and dozens of countries.

Passionately involved in digital since 2004, he writes a widely read blog, thomascrampton.com, and is a frequent keynote speaker and moderator at high profile conferences around the world, from the World Economic Forum in Davos to Le Web in Paris.

He has lectured on new media at numerous universities, including Stanford University, Institut d’Etudes Politiques de Paris, Keio University in Japan and the National University of Singapore.

While at the International Herald Tribune, Mr. Crampton launched the newspaper’s first blog, wrote a weekly column about Asia, was a Paris-based feature writer on media and technology, covered the 2004 US presidential election for The New York Times, reported on the 1997 Asian financial crisis from Thailand, the SARS outbreak from Hong Kong, the civil war in Sudan, rebel fighting in Sri Lanka, Taiwan’s largest earthquake, US hurricanes, the Cannes Film Festival and many more topics.

Currently on the board of the The Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong, Mr. Crampton has served as president of that club as well as president of The Foreign Correspondents’ Club of Thailand and on the board of the New York-based Overseas Press Club.

In addition to publisher’s awards from The New York Times and citations from Amnesty International for his articles and photography, Mr. Crampton has served as a judge for numerous journalism awards and worked to promote freedom of expression and the training of journalists. He has served as an awards judge for the World Economic Forum’s Technology Pioneers, the Society of Publishers in Asia editorial awards, the Southeast Asian Education Ministers Organization and numerous others.

He is co-founder of the Foreign Correspondents’ Club Charity Fund that has raised more than US$4 million to support the higher education of disadvantaged children from the Po Leung Kuk. Check out our amazing scholarship winners here!

Mr. Crampton was educated in the United States at the University of Virginia, in Ireland at Trinity College, Dublin and in France at the Institut d’Etudes Politiques de Paris. He speaks English, French, Thai and is learning Mandarin Chinese.

DISCLOSURES: This is my personal blog, but I will disclose when I am writing about a company that is an Ogilvy client or where I have some real or perceived interest. I spent my career adhering strictly to The New York Times Guide to Ethical Journalism, so old habits are hard to break.

FREEBIES: The Economist started giving me a free subscription a few months ago. They also send me early updates of The Economists’ content and offer to arrange interviews with their journalists for my blog; The New Yorker sends me PDF copies of all their China-related stories; a number of publishers, including Harvard University Press and Penguin, send me review copies of their upcoming books.

OPINIONS: All views expressed on this blog are entirely personal, belong to me, do not reflect on anyone else and are mine not those of Ogilvy or its clients. Is that clear enough? (One exception: On some occasions I have guest postings, those opinions belong to those who wrote them.)

Simplified Chinese Bio:
Thomas Crampton 唐克文
亚太区总监
360度数字影响力团队,奥美公共关系国际集团
作为奥美公共关系国际集团360数字影响力团队的亚太区总监,Thomas Crampton率领着一支横跨15个亚洲国家、23个城市的团队,帮助奥美构思、开发并执行社会化媒体战略。
在加盟奥美之前,Thomas一直担任记者,环球游历18年。他主要为《国际先驱论坛报》和《纽约时报》报道新闻,从五大洲的数十个国家发出报道。
在过去的6年里,他热情的投身于数字化潮流,他的个人博客(thomascrampton.com)访问量非常高,且读者遍布全球;此外他还经常作为主讲人和主持人活跃在世界各地的高层会议上,从达沃斯的世界经济论坛,到巴黎的欧洲互联网峰会(Le Web),再到首尔的韩国通信大会,都能看到他的身影。
当他还在《国际先驱论坛报》工作的时候,,Thomas便开了该报的第一个博客,每周撰写亚洲专栏,同时也是该报驻巴黎的特约撰稿人,稿件主要关于媒体与科技。此外,他还为《纽约时报》报导了2004年的美国大选, 1997年源于泰国的亚洲金融危机,香港的非典爆发,苏丹内战,斯里兰卡叛乱,台湾大地震,美国东部飓风,戛纳电影节以及很多其他专题。
Thomas目前是香港外国记者会委员会成员。此前,他历任香港外国记者会主席,泰国外国记者协会主席,并且是总部设在纽约的海外新闻协会委员会成员。
Thomas曾获《纽约时报》的出版人奖,他的文章和照片亦被国际特赦组织引用。此外,Thomas还担任许多新闻界奖项的评委,并一直为推动言论自由和培养新一代新闻人而努力。他还是香港外国记者会慈善基金会的创始人之一。该基金会已募集超过300万美元,并以此作为助学金,颁发予香港保良局辖下机构的弱势孩童,使他们得以接受高等教育。
Thomas曾在美国弗吉尼亚大学,爱尔兰的都柏林三一学院和法国的巴黎高等政治学院接受教育。他说英语、法语及泰语,并且正在学习普通话。、

Vietnamese bio below:
Thomas Crampton
Giám Đốc Bộ Phận 360 Digital Influence
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ogilvy Public Relations Worldwide
Là Giám Đốc Bộ Phận 360 Digital Influence khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho Ogilvy Public Relations Worldwide, Thomas Crampton lãnh đạo một đội ngũ chuyên viên ở hơn 23 thành phố ở 15 vùng lãnh thổ Châu Á giúp những công ty nhận thức, phát triển và thực hiện chiến lược trên các mạng xã hội.
Trước khi làm việc ở Ogilvy, Crampton có 18 năm kinh nghiệm làm phóng viên tự do đi vòng quanh thế giới, chủ yếu làm việc cho International Herald Tribune và The New York Times, viết phóng sự từ khắp các nước trên toàn thế giới.
Thật sự tham gia vào lĩnh vực digital vào khoảng 6 năm trở lại đây, Crampton viết một blog rất được yêu thích, thomascrampton.com, và là một diễn giả cũng như người dẫn chương trình quan trọng xuẩt hiện thường xuyên trong những hội thảo cấp cao trên toàn thế giới, từ Hội Thảo World Economic Forum ở Davos đến Hội Thảo Le Web ở Paris.
Khi còn làm việc ở International Herald Tribune, Thomas Crampton đã cho ra đời trang blog đầu tiên của tờ báo này, trong đó có một chuyên mục hàng tuần nói về Châu Á, ông từng là một phóng viên viết bài về truyền thông và công nghệ ở Paris, phụ trách đưa tin về cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2004 cho The New York Times, theo dõi cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997 ở Thái Lan, đại dịch SARS ở Hồng Kông, cuộc nội chiến ở Sudan, phong trào nổi dậy ở Sri Lanka, trận động đất lớn nhất ở Đài Loan, các trận bão ở Mỹ, Liên Hoan Phim Cannes và nhiều chủ đề khác.
Hiện tại, trong Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ Các Nhà Báo Nước Ngoài ở Hồng Kông, Crampton giữ vị trí Chủ Tịch. Ông cũng là Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Các Nhà Báo Nước Ngoài ở Thái Lan và là thành viên Ban Chủ Nhiệm của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Nước Ngoài ở New York.
Ngoài những giải thưởng về báo chí do The New York Times và nhiều lời tuyên dương khen ngợi từ Amnesty International cho những bài viết và hình ảnh xuất sắc của ông, Crampton còn là thành viên ban giám khảo cho nhiều giải thưởng báo chí khác nhau. Ông đề cao tự do ngôn luận và các lớp huấn luyện cho phóng viên.
Crampton là người đồng sáng lập ra Quỹ Từ Thiện của Câu Lạc bộ Các Nhà Báo Nước Ngoài quyên góp được hơn 3 triệu đô la Mỹ để giúp đỡ trẻ em nghèo, bất hạnh ở Po Leung Kuk có điều kiện học tập tốt hơn.
Crampton học ở trường Đại Học University of Virginia, Mỹ, Trinity College, Dublin, Ireland, và Học Viện Institut d’Etudes Politiques de Paris, Pháp. Ông biết tiếng Anh, Pháp, Thái Lan và đang học tiếng Quan Thoại.